LOGOWANIE SYSTEMU RUNET


BAZA PRODUKCYJNA
Nazwa użytkownika
Hasło

W związku z rozpoczęciem procesu likwidacji Funduszy:


- UNIQA - ALLIANZ AKCJI GLOBALNYCH,
- UNIQA - ALLIANZ OBLIGACJI PLUS,
- UNIQA - ALLIANZ SELEKTYWNY,
- UNIQA - ALLIANZ SUROWCÓW I ENERGII,
- UNIQA - ESALIENS AKCJI,
- UNIQA - ESALIENS PIENIĘŻNY,
- UNIQA - ESALIENS SENIOR,
- UNIQA - ESALIENS STRATEG,
- UNIQA - INVESTOR INDIE I CHINY,
- UNIQA - METLIFE OCHRONY WZROSTU,
- UNIQA - METLIFE PIENIĘŻNY,
- UNIQA - SKARBIEC JP MORGAN HIGHBRIDGE US STEEP,
- UNIQA - UNISTABILNY WZROST.

zablokowana została możliwość składania zleceń przeniesienia i zmiany alokacji składki na powyższe Fundusze. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.uniqa.pl, w zakładce Fundusze, w sekcji Komunikaty.

Pomoc techniczno-systemową można uzyskać pod numerem telefonu :

42 66 66 555
lub pod adresem email:
helpdesk@uniqa.pl

Pomoc merytoryczną dla umów ubezpieczeń można uzyskać pod numerem telefonu :

z tel. komórkowych 42 66 66 500
z tel. stacjonarnych 801 597 597
lub pod adresem email:
zycie@uniqa.pl