LOGOWANIE SYSTEMU RUNET


BAZA PRODUKCYJNA
Nazwa użytkownika
Hasło
W związku z rozpoczęciem procesu likwidacji Funduszy: UNIQA - Arka BZ WBK Akcji Polskich, UNIQA - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, UNIQA - Arka BZ WBK Zrównoważony, UNIQA - Portfel Dynamiczny, UNIQA - Portfel Rentierski, UNIQA - Portfel Stabilny, zablokowana została możliwość składania zleceń przeniesienia i zmiany alokacji składki na powyższe Fundusze. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.uniqa.pl w zakładce Fundusze w sekcji Komunikaty.

Pomoc techniczno-systemową można uzyskać pod numerem telefonu :

42 66 66 555
lub pod adresem email:
helpdesk@uniqa.pl

Pomoc merytoryczną dla umów ubezpieczeń można uzyskać pod numerem telefonu :

z tel. komórkowych 42 66 66 500
z tel. stacjonarnych 801 597 597
lub pod adresem email:
zycie@uniqa.pl